Lön

Låt oss hjälpa er att skapa trygghet i er lönehantering

Löner

Löpande hantering av era löner sker genom en välplanerad process, enligt lagstadgade regler och bestämmelser.

Pension

Administration och redovisning av korrekt bruttolön till olika myndigheter.

 

Rådgivning

Rådgivning gällande personalinformation, tolkning av kollektivavtal, lagar och regler, företagets rutiner, samt stöd vid HR-relaterade frågor.

Års-semesterårsskifte och förmåner

Hantering av bilförmånsberäkning, hantering och uppdatering av sjukvårdsförmåner, effektiv hantering av års- och semesterskifte.

Rapportering

Effektiv rapportering av avvikelser, utskick av lönespecifikationer och rapporteraring till Skatteverket.

Intyg

Rådgivning och utformning av olika intyg såsom: anställningsintyg, arbetsgivarintyg.

Så här säger våra kunder