Om oss

Må och prestera bra!

Vi har förstått det som många pratar om – våra medarbetare är hjärtat i vår verksamhet. När våra medarbetare mår bra, då presterar de bra. När de presterar bra, blir du som är vår kund nöjd med oss och det vi gör.

Vi tar alltså hand om våra medarbetare och våra kunder. På riktigt!

Genom att skapa tydlighet i vad som gäller, hur våra rutiner fungerar och vilka förväntningar vi har på varandra. DÅ blir hela arbetsprocessen så mycket enklare, effektivare och roligare.

Att skapa trygghet för våra medarbetare och kunder är intentionen med det vi gör. Trygghet är ett grundläggande behov för oss människor, därför så självklart för oss att ta sikte på. Att våra medarbetare känner trygghet på sin arbetsplats och att våra kunder känner sig trygga med oss och våra tjänster.

För att lyckas skapa trygghet har vi vår värdegrund som guidar oss i hur vi förväntas bete oss mot varandra och andra. Engagemang, kompetens och tillit är orden i vår värdegrund. Det är inte orden i sig som skapar trygghet, det är vår gemensamma förståelse för vad orden betyder som tydliggör vad och hur vi ska göra det vi gör. När vi gör det på det sättet, skapar vi trygghet och då kan vi må och fungera bra tillsammans.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Great place to work 2023 & 2024

Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.

Vi är stolta över att vara certifierade som en bra arbetsplats, att ha modet att låta oss bli granskade från insidan ut och utsidan in. Att få tillgång till viktig information om vad vi gör bra och vad vi kan utveckla för att vi ska kunna må och prestera ännu bättre – tillsammans.

Vi vill skapa en KUL TUR där vi kan ha KUL på TURen.

CV Ekonomi

Våra medarbetare

Alexandra Dahlström

Redovisningskonsult

Caroline Hörnberg

Teamledare / Kundansvarig

Daniel Fagerberg

Verksamhetschef

Fredrik Hörnberg

Teamledare / Kundansvarig

Karolina Lazar

Lönekonsult

Lenny Ericsson

Redovisningskonsult

Lukas Hilding

Redovisningskonsult

Nana Khetsauridze

Redovisningskonsult

Samuel Izgin

Redovisningskonsult

Sanne Jaldegren

Föräldraledig
Mail: sanne@cvekonomi.se

Stefan Cedervall

Redovisningskonsult

Suss Björklund

HR chef