Om oss

Må och prestera bra!

Vi har förstått det som många pratar om – våra medarbetare är hjärtat i vår verksamhet. När våra medarbetare mår bra, då presterar de bra. När de presterar bra, blir du som är vår kund nöjd med oss och det vi gör.

Vi tar alltså hand om våra medarbetare och våra kunder. På riktigt!

Genom att skapa tydlighet i vad som gäller, hur våra rutiner fungerar och vilka förväntningar vi har på varandra. DÅ blir hela arbetsprocessen så mycket enklare, effektivare och roligare.

Att skapa trygghet för våra medarbetare och kunder är intentionen med det vi gör. Trygghet är ett grundläggande behov för oss människor, därför så självklart för oss att ta sikte på. Att våra medarbetare känner trygghet på sin arbetsplats och att våra kunder känner sig trygga med oss och våra tjänster.

För att lyckas skapa trygghet har vi vår värdegrund som guidar oss i hur vi förväntas bete oss mot varandra och andra. Engagemang, kompetens och tillit är orden i vår värdegrund. Det är inte orden i sig som skapar trygghet, det är vår gemensamma förståelse för vad orden betyder som tydliggör vad och hur vi ska göra det vi gör. När vi gör det på det sättet, skapar vi trygghet och då kan vi må och fungera bra tillsammans.

CV Ekonomi

Våra medarbetare

Ayman Al-jaderi

Redovisningskonsult

Caroline Hörnberg

Teamledare / Kundansvarig

Daniel Fagerberg

Verksamhetschef

Fredrik Hörnberg

Teamledare / Kundansvarig

Jennie Jansson

Teamledare / Kundansvarig

Lukas Hilding

Redovisningskonsult

Sadaff Esmaili

Redovisningskonsult

Sanne Jaldegren

Föräldraledig
Mail: sanne@cvekonomi.se

Stefan Cedervall

Redovisningskonsult

Suss Björklund

HR-ansvarig

Veronica Caraman

Redovisningskonsult

Vakant

Lönekonsult
Tel: 00-000 000 00 
Mail: mail@cvekonomi.se